Vroeg Signaleren, de sleutel om aanpassen te voorkomen

Als je verhalen of boeken leest over begaafdheid dan gaat het vaak over schoolgaande kinderen. De reden daarvoor is dat de meeste problemen optreden tijdens onderwijs. Toch is het niet zo dat kinderen pas begaafd worden als ze 4 jaar zijn of 6 jaar. In tegendeel, bij peuters en kleuters is begaafdheid vaak heel zichtbaar omdat het kind zich dan nog niet altijd heeft aangepast. Bij peuters en kleuters spreken we echter niet over begaafdheid maar over een ontwikkelingsvoorsprong. Vanaf een jaar of 6/7 worden testen meer betrouwbaarder en is de ontwikkeling van het kind stabieler waardoor men voorzichtig over begaafdheid spreekt.

anders6Veel peuters kunnen zich ongeremd ontwikkelen en worden thuis gewoon geaccepteerd (ongeacht of ouders het in de gaten hebben). Ook in de opvang van kinderen is nog minder vastgesteld wat moet en mag en krijgt het kind nog de kans zichzelf te laten zien. Toch begint het kind hier vaak al met aanpassen en ontstaan de eerste signalen van ‘niet lekker in je vel’ zitten. Het aanbod, het ontbreken van ontwikkelingsgelijken en/of de houding van volwassenen t.o.v. het kind kunnen allemaal redenen zijn waarom het kind zichzelf niet kan/durft zijn.

Hoe is signalering dan mogelijk? Voor professionals zijn er de signaleringsinstrumenten Pientere Peuters en Knappe Kleuters. Ouders zouden hiervan ook gebruik kunnen maken. Belangrijke onderdelen bij het signaleren zijn: het bekijken van de zijnskant en het gesprek met het kind. We spreken nadrukkelijk niet van diagnosticeren, het is vooral belangrijk om alert zijn op de mogelijkheden en achterliggende motieven voor bepaald gedrag. Verkeerde interpretatie van gedrag is de meest voorkomende oorzaak van misdiagnoses.

Als het kind gesignaleerd is, is het raadzaam daarna actie te ondernemen. Er kan dan bijvoorbeeld een goede schoolkeuze gedaan worden en de manier van opvoeden kan indien nodig worden bijgestuurd. Ook, indien het op school wordt ontdekt, kan er direct een goed plan van aanpak gemaakt worden voor een verrijkend aanbod. Zowel bij peuters en kleuters als in hogere groepen is dit nodig.

Vaak is signalering het begin van heel veel vragen. Op elke vraag is een antwoord maar elk kind is uniek en het antwoord veelal afhankelijk van de persoonlijke situatie. Het is dus raadzaam om uzelf te informeren middels websites, boeken, adviesgesprekken en/of een cursus/training.

button Lees meer grijsomrand                button knappe kleuters geel               buttonPientere peuters grijsomrand

Scroll to Top