Signaleren en Knappe Kleuters

Knappe KleutersIn het zorgplan van een school kan het beleid voor begaafde kinderen vastgelegd zijn. Begaafde kinderen kunnen veel problemen ondervinden in het onderwijs als zij niet erkend worden en niet de juiste begeleiding en benadering krijgen. Om deze kinderen te erkennen is signaleren van groot belang. Hoe eerder een kind op z’n eigen niveau wordt aangesproken, hoe minder kans op problemen.

Een kind wat niet gezien wordt kan dusdanig afwijkend gedrag vertonen dat er een misdiagnose plaatsvindt. Andere begaafde kinderen passen zich volledig aan en scoren relatief goed maar wel met welzijnsproblemen en psychosomatische klachten. Het tijdig zien van deze kinderen kan dus veel leed voorkomen en het beste in dit kind naar boven halen.

Knappe Kleuters:
De Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong, waarvan GripopTalent deel uit maakt, heeft een instrument ontwikkeld om deze kleuters goed in beeld te krijgen en te houden. Want als je deze kinderen als kleuter al ziet, zullen zij zich minder aanpassen en uiteindelijk minder gaan onderpresteren.

Wil je meer weten of bestellen?
Lees dan Knappe Kleuters

Wilt u aan de slag met Knappe Kleuters? Neem dan contact op via 06 24 62 75 85.

Scroll to Top