Signaleren met Pientere Peuters

In de tekst ‘Vroeg signaleren’ is beschreven waarom signalering bij jonge kinderen al noodzakelijk is. Vanuit mijn eigen ervaring bleek dit al voor mijn studie bij Novilo. Om die reden heb ik onderzoek gedaan naar het signaleren van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong en daaruit is de signaleringsmethode Pientere Peuters ontstaan. Hieronder is kort weergegeven wat de doelen zijn van het gebruik van Pientere Peuters, welke vragen in het onderzoek van belang waren en wat de inhoud van de methode is.

Doelen

Op langere termijn betekent dit voorkomen van welzijns-, leer- en gedragsproblemen. Beter onderwijs voor deze kinderen doordat ouders een betere keuze kunnen maken. Meer begrip voor deze kinderen zodat de benadering in opvoeding en onderwijs beter bij ze past en ze een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen. Mijn belangrijkste doel is preventie, niet wachten op problemen.

Onderzoeksvragen

Middels het testen van instrumenten en gesprekken met kinderen en pedagogisch medewerksters is een methode ontwikkeld om te signaleren: Pientere Peuters. De methode geeft echter ook handvatten voor de benadering van ouder en kind en inzicht in materiaal.

Pientere Peuters
De methode bevat:

Voordelen
Er is geen toelichting nodig om te bedenken dat de doelen door gebruik van de methode gehaald worden maar er zijn ook bijkomende voordelen. Alle voordelen op een rij:

Bestellen
Pientere Peuters is te bestellen voor € 91,50 euro inclusief verzenden.

Stuur dan een mail naar info@gripoptalent.nl en vermeld daarin:

 

Impressie
peuters
                    Artikel in Parool                     Artikel in Talent

Referentie
Juni 2013 – Bianca Nouws (assistent manager en pedagogisch medewerker bij De Kleine Wereld) over de signaleringsmethode Pientere Peuters:

“De afgelopen anderhalve maand heeft de vestiging Ceintuurbaan de methode ‘Pientere Peuters’ mogen testen, onder begeleiding van Mandy Witziers (zonnen) en mijzelf (manen).

Tijdens het eerste gesprek met Fanny werd al snel duidelijk hoe begaan en enthousiast Fanny is over deze methode en dit enthousiasme deel ik geheel met haar.

Wat mij zeer aanspreekt over deze methode is dat ik als pedagogisch medewerker handvatten krijg aangereikt om cognitief talent te signaleren en hier op in te spelen. Dat maakt deze methode niet alleen uiterst zinvol voor de kinderen, maar ook voor pedagogisch medewerkers. Het is zeer belangrijk om te kijken naar wat een kind kan en niet als uitgangspunt te hebben wat een kind niet kan.

Tevens is mijn blik verruimd ten aanzien van materiaal aanschaf. Ik heb meer kennis over wat de diverse mogelijkheden zijn van materiaal waar ik voorheen niet naar keek, omdat dat niet per se voor de leeftijd geschikt was. Mijn denkwijze is zeker veranderd door deze methode omdat ik me bewust ben van het feit dat er cognitief talent aanwezig is of kan zijn op de groep.

Zowel Mandy als ik, zijn er trots op dat wij mee hebben mogen werken aan de methode ‘Pientere Peuters’. Deze methode is zeer van waarde voor kinderen, ouders en professionals in de kinderopvang!”

Scroll to Top