Model van Talent Ontwikkeling (MTO) van Jan Kuipers

Natuurlijk hebben (hoog)begaafde kinderen uitdaging nodig. Toch is dat alleen vaak geen garantie voor succes. Als deze kinderen niet aan het werk zijn is uitdaging alleen niet voldoende om hen een goede leer- en werkhouding aan te leren. Er zijn ook diverse vaardigheden nodig. Een aantal van deze vaardigheden zijn in beeld gebracht in het MTO, het Model van Talent Ontwikkeling van Jan Kuipers.

Model_van_Talent_Ontwikkeling

 

In bovenstaand model staat links de aanleg om goed te leren en rechts de hoge prestaties die het gevolg kunnen zijn. Vooral de bewustwording dat er iets nodig is om van aanleg naar prestaties te komen is belangrijk. Vaak wordt er bij kinderen wel aandacht gegeven aan het feit dat ze moeten werken voor de prestaties maar voor hen is het vaak niet duidelijk waaraan dan precies.

In het schema worden zaken die invloed kunnen hebben op de prestaties gesplitst in 2 groepen. De kracht die de omgeving kan leveren en ‘De kracht in jezelf’, naar de gelijknamige methode die door Jan Kuipers geschreven is. Deze methode geeft handvatten bij onderpresteren en het model is daarin uiteraard de basis.

De kracht in je omgeving gaat natuurlijk over de direct betrokkenen, zoals ouders en leerkrachten, maar ook clubs en hobby’s kunnen een grote bijdrage leveren. Factoren die invloed hebben zijn uitgesplitst in 6 factoren. Van deze factoren wordt bekeken welke goed en welke onvoldoende stimulerend zijn. Voor elke factor kan een plan van aanpak worden gemaakt.

De kracht in jezelf gaat natuurlijk over de rol van het kind zelf. De uitsplitsing werkt ook hier verhelderend. ‘Gewoon aan het werk’, ‘Je best doen’ of ‘Er hard voor werken’ is niet concreet genoeg. Hulp durven vragen of nadenken over de aanpak van een taak zijn duidelijker. Het kind kan daardoor veel bewuster meedenken over wat er precies speelt en ook kiezen waar hij/zij mee aan de slag gaat. Zeker als er meerdere zaken niet goed uit de verf komen is het raadzaam de onderdelen een voor een te versterken.

Bron: De kracht in jezelf van Jan Kuipers

button Lees meer grijsomrand

Scroll to Top