Intelligentie, gevoel en zijn

 

Bij veel modellen wordt hoogbegaafdheid bekeken vanaf de buitenkant. Belangrijker is natuurlijk de binnenkant. Het model van Delphi beschrijft deze binnenkant en ook de communicatie met de maatschappij. Het is in dit model duidelijk dat de uitgezonden prikkels (door de maatschappij) met grote intensiteit waargenomen worden. In de hoogbegaafd worden deze prikkels verwerkt door een grote intelligentie, een rijk gevoelsleven en een sterk zijn. Alsof er continue een sneltrein door je lijf en brein raast.

Het hoogbegaafde kind heeft dan ook de behoefte te uiten wat er aan de binnenkant gebeurt. Heel veel vragen en een sterk willen is het gevolg, samen met een drang om te doen. Er komen prachtige kunstzinnige uitingen, bijzondere constructies of onverwachte ideeën of oplossingen.

Over de hele communicatie met de maatschappij en de verwerking in het kind, ligt een laag creativiteit, snelheid, complexiteit en intensiteit. Al met al dus een bron waaruit van alles kan ontspruiten.

delphimodel

 

De omgeving is helaas niet altijd ontvankelijk voor de uitingen en vooral niet voor de afwijking ten opzichte van het gemiddelde. Kinderen van 2 of 3 horen lekker met zand te kliederen en geen vragen te stellen over hoe het strand is ontstaan. Je hoeft toch helemaal nog niet zo veel te weten op die leeftijd. De associaties die deze kinderen maken worden vaak niet gevolgd en dus niet op waarde geschat. En ook hun sterke eigenschappen (zie zijnsluik) worden vaker als negatief dan als positief geïnterpreteerd. Continue krijgen deze kinderen het signaal:

Wat jij denkt, Wat jij voelt, Wat jij wilt…. is niet belangrijk!

De uitleg van dit model geeft handvatten voor je reacties en benadering waardoor het kind zich gewaardeerd en competent voelt. De sleutel is erkenning. Erken dat wat het kind denkt, voelt en wil prima is. Maak ruimte voor anders dan anders en ga met het kind in gesprek om er achter te komen wat dat voor dit kind is.

Bronnen:
Hoogbegaafd, dat zie je zo van Maud Kooijman – van Thiel

button Lees meer grijsomrand

Scroll to Top