Hoogbegaafd

Monks

Men praat over hoogbegaafdheid als er een IQ gemeten kan worden van 130 of hoger. In modellen wordt meestal gesproken over intelligentie in combinatie met creativiteit en motivatie. Vaak worden ook omgevingsfactoren betrokken bij de uitleg. In het onderstaande triadisch model heeft Renzulli vastgelegd dat de drie eigenschappen samen zorgen dat er sprake is van hoogbegaafdheid. Mönks heeft in 1995 drie factoren die van grote invloed zijn toegevoegd. School kan voor jonge kinderen vervangen worden door kinderopvang en voor volwassenen door werk. Vrienden zijn zeker niet altijd leeftijdgenoten.

In het kort is hoogbegaafdheid dus het vermogen om excellente prestaties te leveren met betrekking tot intelligentie en creativiteit waarbij een hoge motivatie opvalt. De omgeving is van grote invloed op het wel of niet kunnen rijpen van dit vermogen. Een echte definitie bestaat echter niet.

delphimodel

 

Bij bovenstaand model wordt hoogbegaafdheid bekeken vanaf de buitenkant. Belangrijker is natuurlijk de binnenkant. Het model van Delphi, links, beschrijft deze binnenkant en ook de communicatie met de maatschappij.

 

 

 

Het model van Talent ontwikkeling van Jan Kuipers, rechts, geeft handvatten om met het kind om te gaan en vooral om met kinderen aan de slag te gaan. Het bekijkt alle factoren die van invloed zijn om je aanleg om te zetten in prestaties.

 

 

Theorie is echter maar theorie. Belangrijker is wat heeft het kind nodig. Een kind wat meer aan kan heeft meer uitdaging nodig. Wat je talent ook is, hoe hoog je IQ ook is, uitdaging biedt de kans op ontwikkeling. Ontwikkeling biedt de mogelijkheid tot bouwen aan een positief zelfbeeld. Het MTO van Jan Kuipers biedt handvatten om te werken met het kind en het Delphi model biedt inzicht in een positieve benadering. Samen geven ze een optimaal klimaat om het begaafde kind te laten bloeien.

 

Bronnen:
Hoogbegaafde kinderen thuis en op school van Franz Mönks en Irène Ypenburg
Hoogbegaafd, dat zie je zo van Maud Kooijman – van Thiel
De kracht in jezelf van Jan Kuipers

 

 

button Lees meer grijsomrand

 

Scroll to Top