Hoe doe je dat? – Erfelijkheid en testen of niet?

Een moeder uit mijn praktijk stelde mij de volgende vraag:

“Kan het zijn dat alle 3 de kinderen uit 1 gezin hoogbegaafd zijn en wat zouden goede redenen zijn om dit te testen?”

Het eerste deel van de vraag is eenvoudig te beantwoorden. Ja, hoogbegaafdheid is erfelijk. Meerdere hoogbegaafde kinderen binnen 1 gezin komt erg vaak voor. Natuurlijk is het geen garantie dat alle kinderen binnen een gezin dan hoogbegaafd zijn. Wel is het meestal zo dat één of beide ouders ook hoogbegaafd zijn. Soms is het handig dit te weten. Intelligentie is vastgelegd in de genen en dus overdraagbaar. Binnen gezinnen kan de mate van hoogbegaafdheid nog wel verschillen waar 1 kind wellicht net 130 haalt, kan een ander kind 145+ halen. Eigenlijk is dat verschil dan weer even groot of groter dan het verschil met het gemiddelde IQ.

Wanneer wil je weten wat het IQ cijfer van je kind is? Die vraag is vele malen complexer.

Redenen om NIET te testen

  • Meestal weten ouders die echt op zoek zijn al dat hun kind voor loopt op leeftijdgenoten. Een cijfer hierbij voegt niet altijd iets toe;
  • Als er getest wordt is het niet altijd zo dat begaafde kinderen voldoende begrepen worden bij de afname van de test. Een testuitslag kan hierdoor erg beïnvloed worden;
  • Vaak is er iets aan de hand met het kind en is er een goede reden om te testen. Het kind zit op dat moment echter niet goed in zijn vel en de vraag is of het kind dan wel tot zijn recht komt;
  • Een IQ-test is duur;
  • Een IQ-test geeft slechts een deel van de informatie.

Redenen om wel te testen

  • Soms willen ouders graag bevestiging. Als dat belangrijk voor je is omdat het je handvatten en vertrouwen geeft in je handelen dan is dat een prima reden om te testen;
  • Soms kom je op school niet verder in het gesprek en is een test nodig om het gesprek op gang te helpen;
  • Soms is het echt onduidelijk wat het kind kan en is een test echt nodig;
  • Soms wil je naar een bepaalde vorm van onderwijs of in een plusklas waarvoor men de eis van een IQ boven 130 gesteld is.

 

Als ouders of school meer handvatten nodig hebben, dan kan vooral een onderzoek een hulpmiddel zijn. Bij een onderzoek wordt namelijk niet alleen het IQ getest. Vooral andere aspecten zoals vaardigheden, leer strategieën, didactisch niveau, creatief denkvermogen, werkhouding, concentratie spelen een rol in het functioneren. Handvatten kunnen vaak daarop heel goed gegeven worden na een onderzoek. Het gaat dan om een breed onderzoek en geen geïsoleerde IQ-test.

Zorg in elk geval altijd voor een psycholoog of orthopedagoog die kennis heeft van hoogbegaafdheid en ervaring met het testen/onderzoeken van hoogbegaafde kinderen. Vraag eventueel een expert om adressen waar goede ervaringen zijn.

Fanny
https://www.gripoptalent.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top