Grip op School

Wil jij op school ruimte geven en ondersteuning bieden aan begaafde kinderen? Wil jij ze helpen zichzelf ten volle te ontwikkelen? Wil jij die leerkracht of school zijn waar deze kinderen fijn naar toe kunnen? Natuurlijk wil je dat, er is geen leerkracht of school die geen goede plek wil zijn voor kinderen, welke kinderen dan ook! Toch is het niet eenvoudig om dat altijd te zijn. Deze kinderen laten hun intelligentie namelijk vaak niet zien. Resultaten in schoolwerk zijn dus zeker geen graadmeter.

GripopTalent gelooft ook dat elk kind telt. Op veel scholen mag ik gelukkig ondersteunen om de achterstand in kennis weg te werken, om de leerkrachten op weg te helpen en vaardigheden aan te leren, om de juiste weg te bewandelen bij individuele leerlingen of om te sparren op allerlei niveaus. Het is fijn om te zien dat leerkrachten slagen in hun ontwikkeling waardoor leerlingen de ruimte en ondersteuning krijgen. Het is geweldig om te zien (of te horen van ouders of leerkrachten) dat veel kinderen daarbij opbloeien, weer plezier krijgen in school, actief worden in hun ontwikkeling, hun emoties als prettig beleven en sociaal én emotioneel lekkerder in hun vel zitten!

Grip krijgen
Hoe kun je grip krijgen op deze groep kinderen?

Kennis, oefening en ondersteuning

Natuurlijk is kennis de sleutel tot het pad der wijsheid. Als de deur eenmaal open is volgt oefening-training van anders kijken, anders luisteren en anders denken. Anders kom je niet tot een andere aanpak. In dit proces kan je ondersteuning goed gebruiken. Vraag die hulp.

Vroege signalering is volgens GripopTalent essentieel bij het krijgen van Grip. Zodra deze kinderen zich aanpassen zijn ze moeilijk te zien en leidt het gedrag vaak naar een misdiagnose. Om hiermee goed en tijdig te starten heeft GripopTalent samen met andere experts het instrument Knappe Kleuters ontwikkelt.

Mogelijkheden
Zo snel mogelijk aan de slag met het thema begaafdheid? Bel voor een afspraak zodat we samen kunnen bespreken wat op dit moment past bij jou of jullie situatie.

Een paar voorbeelden van trajecten:

‘Wat is er aan de hand’ traject
Vaak voelt de leerkracht dat er iets niet lekker loopt met een leerling, vertoont de leerling ongewenst gedrag of geven ouders aan dat hun kind niet lekker in zijn vel zit. In dat geval moet snel duidelijk worden wat er aan de hand is. GripopTalent doet dan eerst een observatie in de klas en daarna volgen een gesprek met de leerling, een gesprek met de leerkracht en een gesprek met de ouders. Indien nodig volgen er meer observaties of gesprekken. Als duidelijk is wat er speelt zullen alle betrokkenen (afhankelijk van de situatie soms ook met de leerling) om tafel gaan om de adviezen van GripopTalent te bespreken.

‘Gedegen aan de slag’ traject
Een leerkracht geeft aan een of meerdere begaafde kinderen in de groep te hebben en wil heel graag handvatten en de directie heeft vragen van ouders gekregen en wil het onderwerp voor het hele team op de agenda hebben. Al pratende blijkt dat er meerdere leerkrachten ondersteuning willen voor deze groep leerlingen. GripopTalent komt langs voor een gesprek over de voorkennis, de wensen en de ambities en werkt dit daarna uit tot een traject op maat in een vrijblijvende offerte. Binnen dit traject kan er focus zijn op training of coaching maar natuurlijk zijn combinaties ook mogelijk.

Grip krijgen op plusgroepen of beleid? Vraag, via info@gripoptalent.nl, naar de mogelijkheden. 

 

button Lees meer grijsomrand               button knappe kleuters geel               button Nascholing grijsomrand

Scroll to Top