Grip vanuit SWV

Binnen het samenwerkingsverband is het enorm verschillend hoe scholen omgaan met het thema (hoog)begaafdheid en ontwikkelingsvoorsprong! Vanuit de overheid is het zeer gewenst dat de juiste gelden goed besteed worden, ook voor deze doelgroep. Door scholen te clusteren, groepsgewijs trainingen aan te bieden en/of kennissessies op inschrijving te organiseren kan veel geld bespaard worden en tegelijkertijd effectieve uitwisseling bevorderd worden.

Grip krijgen
GripopTalent wil graag ondersteuning bieden bij de vraag hoe dit thema vanuit het SWV vormgegeven kan krijgen. Wie draagt welke verantwoordelijkheden?, Wie heeft welke rol? Wat zijn effectieve manieren om aan de slag te gaan? En welke stappen kan het SWV zetten om scholen actief aan de slag te laten gaan met weinig middelen? GripopTalent kan sparringpartner zijn om deze vragen beantwoord te krijgen. Ook het netwerk van GripopTalent kan hierbij ingezet worden zodat alle gewenste expertise voor handen is.

 

Grip krijgen op plusgroepen of beleid? Vraag, via info@gripoptalent.nl naar de mogelijkheden.

button Lees meer grijsomrand

Scroll to Top