Grip op Peuters

Wil jij op jouw kinderopvanglocatie, peuterspeelzaal of voorschool begrip krijgen voor peuters met een forse ontwikkelingsvoorsprong? Wil jij ouders serieus nemen die zich zorgen maken over hun kind? Wil jij een fijne ontwikkelingsplek bieden waar ook deze kinderen graag komen en hun zelfbeeld gezond kan ontwikkelen? Natuurlijk is het antwoord ja, natuurlijk wil jij kinderen tot bloei zien komen, ook deze kinderen.

GripopTalent gelooft in vroege (h)erkenning van een voorsprong. Weten wat er in het kind omgaat is erg belangrijk voor een goede respons. Anders denkende kinderen heb je niet altijd in de gaten en daarvoor heb je waarschijnlijk ook wat kennis en ondersteuning nodig. GripopTalent helpt je te kijken, te luisteren, te begrijpen, aan te voelen en te handelen. Middels trainingen en coaching on the job vinden we samen wat jij nodig hebt en vervolgens zetten we daar op in.

Grip krijgen
Grip op peuters met een voorsprong is zeker niet eenvoudig. Deze kinderen zijn als geen ander in staat tot aanpassen en daardoor vaak niet zichtbaar. Pientere Peuters, een signaleringsinstrument, helpt je te kijken naar wat het kind kan en doet. Na het signaleren komt het reageren en handelen. De benodigde houding hiervoor wordt ontwikkelt door kennis en coaching.

Mogelijkheden
Graag snel meer weten? Bel voor een afspraak zodat we samen kunnen bepalen wat een passend traject is.

Een paar voorbeelden van trajecten:

‘Wat is er aan de hand’ traject
Vaak voelt de professional dat er iets niet lekker loopt met een peuter, vertoont de peuter ongewenst gedrag of geven ouders aan dat hun kind niet lekker in zijn vel zit. In dat geval moet snel duidelijk worden wat er aan de hand is. GripopTalent doet dan eerst een observatie in de groep en daarna volgen een gesprek met de peuter, een gesprek met de ouders en een gesprek met de professional. Indien nodig volgen er meer observaties of gesprekken. Als duidelijk is wat er speelt zullen professional, ouders en GripopTalent om tafel gaan om een aanpak te bespreken.

‘Gedegen aan de slag’ traject
Een pedagogisch medewerker geeft aan een kind met een voorsprong in de groep te hebben en wil heel graag handvatten. De directie heeft vragen van ouders gekregen en wil het onderwerp voor het hele team op de agenda hebben. Al pratende blijkt dat er meerdere groepen ondersteuning willen voor deze peuters. GripopTalent komt langs voor een gesprek over de voorkennis, de wensen en de ambities en werkt dit daarna uit tot een traject op maat in een vrijblijvende offerte.

Grip krijgen op plusgroepen of beleid? Vraag naar de mogelijkheden…..

button Lees meer grijsomrand               button pientere peuters geel               button Nascholing grijsomrand

Scroll to Top